۷

دستگیری به خاطر شاشیدن در باک ماشین یک آخوندی!

selfintelligence.blogspot.com – قیصر بیست و هشت ساله بود و بقیه زیر بیست و دوسال داشتند. جرم سه نفرشان خیلی عجیب بود؛ "کردن چسب قطره ای در قفل افراد حزب اللهی." دوتاشان با پیستوله روی دیوار شعار نوشته بودند، و یکی شان در باک ماشین یک آخوندی شاشیده بود که سر به زنگاه دستگیرش کرده بودند! ادامه...
تصویری از mandela
ارسال شده توسط mandela حدود ۸ سال پیش در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها

تصویری از mobarez_nastooh

mobarez_nastooh حدود ۸ سال پيش گفت:

۱

کار خوبی کردن دمشون گرم