۷

کودتای نافرجام ارتشیان ایران (کودتای نوژه) از زبان وزیر بهداری کابینه دکتر بختیار

4shared.com – کودتای نافرجام ارتشیان دلیر نیروی هوایی ایران با عنوان عملیات نقاب که به کودتای پایگاه شاهرخی (کودتای نوژه) نیز معروف است در گفت و گوی سیروس شرفشاهی با دکتر منوچهر رزم آرا وزیر بهداری کابینه زنده یاد شاپور بختیار و از نیروهای فعال اپوزیسیون در پاریس ادامه...
تصویری از mn8462
ارسال شده توسط mn8462 حدود ۸ سال پیش در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها