۶

نامه سرگشاده حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی به احمد شهید گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

bayaniye02.blogspot.com – شما با سابقه مسلمانی بهتر از هر کس معنای "شهيد" را که از قضا نام شماست می دانيد. شهيد به جانباخته ای گفته می شود که در راه حفظ کرامت و عزت و شرف و ميهن خود جان برکف نهاده است. اينکه هزاران بی پناه ايرانی در زير شکنجه های قرون وسطايی در ايران جان باخته و شهيد شده اند جای ترديد ندارد. اما مايلم يادآور شوم که در دوران دفاع مقدس و جنگ تحميلی، اصطلاحی رايج شد به نام "شهيد زنده". ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : سمک ستاره ariya7 fozul iranmelli Bayaniye

دیدگاه ها