۲۵

ظلم به آذری ها ؟! ... دروغ یا واقعیت ؟

arhsamian.blogspot.com – مدتی است مرتبا کسانی که خود را مدعیان دادخواهی مردم آذربایجان می‌دانند از ظلم تاریخی قوم موهوم فارس سخن می‌گویند... اما چرا ظلم تاریخی؟ تاریخ خود به روشنی گویاست که تا ۹۰ سال پیش ،حکومت‌های و سلسله‌های ترک تبار از پی هم بر ایران حکومت کرده‌اند از خوارزمشاهیان و سلجوقیان و صفویان و افشار و قاجار و ... . برخی از ایشان کمی منصف‌ترند و از ظلم ۹۰ ساله ی فارس‌ها می‌گویند‌. می‌خواهیم ببینیم این فارس‌ها که ایشان می‌گویند کیستند . مادر محمدرضاشاه پهلوی از ترکان آذربایجانی بود‌. ملکه تاج الملوک آیرملو که تا پایان سلسله‌ی پهلوی لقب ملکه‌ی مادر را داشت در خاطرات خود می‌گوید : "رضا از خانواده مهاجر آذربایجانی بود که از باکو به ایران مهاجرت کرده بودند و به زبان ترکی تسلط کامل داشت." (خاطرات ملکه پهلوی از مجموعه تاریخ شفاهی ایران ناشر:به آفرین چاپ دوم تهران ۱۳۸۰ ، ص ۲۶) ... ادامه...
تصویری از Tudor
ارسال شده توسط Tudor ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها