۶

آیت الله العظمی فیلتر(صافی) گلپایگانی از مراجع معظم تقلید هم برای امام زمان شعریدند.

akhondnameh.blogspot.com – این روزها بحثهای مربوط به امام زمان و امام مکان خیلی داغ شده . هر کسی می خواهد به نوعی خود را به امامان و پیامبران و در واقع به حاکمان نزدیک کند . از ان میان کار این حضرات ایات از همه جالبتر است. اول مقام عضماء و بعد هم این ایت الله فیلتر خودمان شروع به سرودن شعر برای امام زمان کرده اند که در اشعارشان بیشتر به فرهنگ و گذشته ایرانیان تاخته اند تا مدح امام. البته از ایت الله فیلتر بیش........... ادامه...
تصویری از taran
ارسال شده توسط taran حدود ۸ سال پیش در بخش سرگرمی
راي هاي داد شده : ستاره ariya7 fozul taran iranmelli فائزه

دیدگاه ها