۵

بیانیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان درخصوص پایان دادن به درگیری‌ها در کردستان

bayaniye02.blogspot.com – متاسفانه در روزهاي اخير بازهم شاهد موج جديدي از درگيريهاي نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با حزب حيات آزاد كردستان (پژاك) مي باشيم. در اين درگيريها بازهم مردم بي دفاع و غيرنظامي روستاها و شهرك هاي منطقه آماج گلوله باران و توپ باران از سوي نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي بوده كه در اين راستا تلفات مادي و انساني را متوجه ساكنان اين منطقه كه زنان ، كودكان ، پير زنان و پيرمرداني كه غير نظامي اند ، كرده است. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ستاره fozul taran iranmelli Bayaniye

دیدگاه ها