۴

بیانیه اعضای جبهه ملی ایران بمناسبت ٣۰ تیر

bayaniye02.blogspot.com – اکنون، بیش از یک سده از خیزش مردمی مشروطیت، شش دهه از خیزش مردمی ٣۰ تیر و سه دهه از خیزش مردمی ۵۷ می گذرد. هر بار نظام های استبدادی با اراده ملت ایران نابود شده اند، ولی ما هنوز در جستجوی آزادی و حاکمیت ملی هستیم. چه عاملی در درون جامعه ما وجود دارد که به حقوق فردی و اجتماعی مردم باور ندارد، به خواست ملت برای استقرار حاکمیت ملی بی اعتناست، مردم را فاقد صلاحیت رای دادن و مشارکت در سرنوشت خود می داند و برای حفظ تک صدایی و استبداد، فساد سیاسی و اقتصادی و عقب ماندگی و تحقیر ملی را در این سرزمین اهورایی تحمل می کند؟ ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ariya7 Bayaniye iranmelli ستاره

دیدگاه ها

تصویری از mn8462

mn8462 حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

نقدی بر بیانیه اخیر جبهه ملی و توجیه اشغال ایران
http://www.risheha.com/node/6780