۴

بیانیه تحلیلی فعالان جنبش زنان دراعتراض به خشونت فراگیر علیه زنان در ایران

bayaniye02.blogspot.com – از ائمه جمعه و مسئولان قضایی و امنیتی می خواهیم در خصوص اتهاماتی که به زنان وارد می کنند، از توصیف زنان به درنده و گزنده تا متهم کردن زنان قربانی به تحریک مجرمان پایان داده و از زنان از همان تریبون هایی که زنان را مورد توهین و اهانت قرار می دهند عذر خواهی کنند. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۷ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : ariya7 Bayaniye iranmelli ستاره

دیدگاه ها