۳

نامه سرگشاده جامعه مدرسین و طلاب قم و نجف (متقن) خطاب به مراجع مستقل تقلید

bayaniye02.blogspot.com – صرف وجود اسم اسلام در کشوری کافی است؟ صرف وجود نقشی از اسلام که در آن بدعت های زیاد دیده شده است در ایران لازم است؟ آری ما نیز به تأسی از قرآن حفظ نظام اسلامی را واجب می دانیم، لیکن اسلام راستین که همان اسلام رحمانی دور از خشونت، دور از تبعیض، دور از ظلم، دور از هتاکی، دور از اتهام، دور از شکنجه، دور از دروغ، دور از غارت و دور از تجاوز به حریم شخصی است. کدام بخش از این حکومت مغایر با اسلام نبوده است؟ کدام عمل حاکمان سنگ دل این رژیم، در راه اعتلای نام اسلام بوده است؟ ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : ستاره iranmelli Bayaniye

دیدگاه ها