۶

بیانیه بیش از ۵۰۰ نفر از فعالان و حامیان جنبش زنان در اعتراض به گسترش ابعاد خشونت علیه زنان

bayaniye02.blogspot.com – حاکمیت ایران می‌توانست و می‌تواند به جای تکرار الگوی تشویق و ترغیب و ارعاب و بازداشت و تحمیل ارزش‌های اسلامی با سرنیزه بر دختران و پسران؛ به مقاومت علنی و یا حتی خاموش دختران و زنان در دفاع از حق انتخابشان توجه کند، می‌توانست و می‌تواند به جای الگوگیری از سرکوب، والگودهی سرکوب به، دیگر کشور‌ها، به آزادی انتخاب زنان در نوع پوشش احترام بگذارد. دلیل این همه اصرار برای حفظ ظاهر اسلامی جز این است که حجاب زنان برای حاکمیت ایران نه امر دینی و مذهبی که مسنله‌ای «سیاسی» و» ناموسی» و «نماد اسلامی بودن» حاکمیت است ولو به قیمت اعمال خشونت علیه زنان و ترویج خشونت جنسی و جسمی – روانی علیه زنان؟ ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Sikhunak ستاره ariya7 iranmelli myiran Bayaniye

دیدگاه ها