۸

بیانیه جبهه ملی ایران در خارج از کشور بمناسبت بیستمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار

bayaniye02.blogspot.com – قتل فجیع دکتر بختیار نمایش این حقیقت بود که حکومت استبدادی ایران حتی حضور او در دنیای خارج از ایران را هم نمیتوانست تحمل نماید و او را خطری آشکار برای ادامه حیات جنایتبار خویش میدانست. قاتلین شاپور بختیار امروزه در برابر مقاومت مردم ایران سخت بهم ریخته اند و شکافهای درونیشان نشانی از پوسیدگی بنیاد جنایتکارانه ایشان دارد. ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش جامعه
راي هاي داد شده : Dahri 13 Sikhunak brabt iranmelli Bayaniye Savalan siavash.irani

دیدگاه ها

تصویری از mn8462

mn8462 حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

متأسفانه این جبهه به اصطلاح ملی در عمل کمترین سنخیتی با طرز فکر و منش زنده یاد بختیار از خود نشان نداده و همان جبهه ملی است که در سال 57 وقتی بختیار نخست وزیری شاه را پذیرفت بیانیه داد و نوشت: "تف به روی بختیار خائن" و خمینی را بزرگترین مرد تمام اعصار ایران نامید.

تصویری از mn8462

mn8462 حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

نقدی بر بیانیه اخیر جبهه ملی و توجیه اشغال ایران
http://www.risheha.com/node/6780