۱۱

گزارشگر حقوق بشر در ايران خواستارهمكارى تهران در تهيه گزارشش

asghar-joudi.com – ين مسئول بين المللى با صدور بيانيه اى در نخستين روز ماموريتش در بررسى پرونده حقوق بشرى ايران، ابراز اميدوارى كرد كه اين ماموريت “فرصتى باشد براى پرداختن صحيح به موضوعى بحث انگيز و نگران كننده”. وى افزود: به مقامات تهران اطلاع داده ام كه مايل به ديدار از ايران در اولين فرصت ممكن هستم تا به ماموريتم در زمينه حقوق بشر عمل كنم. شهيد على بر ضرورت بكارگيرى تمامى تلاشها جهت كمك به مسئولان ايرانى در امر رعايت حقوق بشر و انجام تعهدات بين المللى از سوى آنان تاكيد كرد. وى همچنين هدف ديگر ماموريت و تلاش خود را پرداختن به شكايت هاى اشخاص و جرياناتى دانست كه به گفته او معتقدند مورد ظلم واقع شده و حقوق آنان پايمال گشته است. گزارشگر ويژه ملل متحد در پرونده حقوق بشر ايران خاطر نشان ساخت كه تمايل دارد پيش از اجلاس آتى جمعيت عمومى سازمان ملل در نيويورك، با نمايندگان دولت ايران در ژنو ديدار كند تا بتواند زمينه را براى همكاريهاى دو طرف طى ماههاى آينده فراهم سازد. يادآور مى شود پس از قطع همكارى ايران در سال 2002 با شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد در تهيه چنين گزارشهايى، اين شورا در ماه مارس گذشته گزارشگر ويژه جديد خود را براى اوضاع حقوق بشر در ايران برگزيد. اين شورا رسماً از به قهقرا رفتن و خشن تر شدن اين اوضاع ابراز نگرانى كرد. شوراى بين المللى مذكور همچنين از اينكه تهران پاسخ مثبت به تقاضاهاى بين المللى در زمينه حقوق بشر نداده و با شفافيت در اين امر همكارى نمى كند ابراز تاسف نمود. تهران در سال 2002 از تجديد ادامه...
تصویری از joudiasghar
ارسال شده توسط joudiasghar ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها