۱۰

محمود احمدی نژاد ، رییس دولت دهم ، در مصاحبه با شبکه "یورونیوز" درباره موسوی و کروبی

youtube.com – محمود احمدی نژاد ، رییس دولت دهم ، در مصاحبه با شبکه “یورونیوز” درباره موسوی و کروبی گفت :.. “آنها مسائلی با قوه قضایی دارند قوه قضایی در ایران مستقل است توسط حق دخالت در کار قضات را ندارم قوانینی هست که افراد طبق آن می توانند با قوه قضایی تعامل بکنند. “ احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه در ایران کسی بخاطر اظهار نظر در زندان نیست ، چرا که در قوانین جمهوری اسلامی ایران اظهار نظر آزاد است ، گفت : “اگر روزنامههایی را که در ایران منتشر میشود ، مورد بررسی قرار دهید ، تندترین انتقادات علیه رییسجمهور بیان میشود و افراد گوناگون بدون کوچکترین واهمهای انتقادات خود را مطرح میکنند البته نمیگویم که در نقطه ایدهآل قرار داریم اما بدون تردید شرایط امروز ایران از بسیاری از کشورهای اروپایی بهتر است. “ وی همچنین درباره زندانی شدن معترضین بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در ایران گفت : “؟ زندان در همه کشورها وجود دارد آیا در انگلستان وجود ندارد” احمدی نژاد در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره “حصر آقایان موسوی و کروبی” گفت : “افرادی هستند که مسایلی با قوه قضائیه دارند در ایران دستگاه قضایی نهادی مستقل است و بنده حق دخالت در کار قضات را ندارم البته قوانینی وجود دارند که افراد طبق آنها میتوانند از حقوق خود دفاع کنند. اما اگر نظر شخصی بنده را در این خصوص بخواهید آرزویم اینست که در هیچ جای دنیا و در اروپا و آمریکا هم حتی یک زندانی و زندان مخفی وجود نداشته باشد “ احمدی نژاد پیرامون مقایسه حوادث بعد از انتخابات در ایران و اتفاقاتی که در منطقه در جریان است ، گفت : “رخدادی که در ایران پس از انتخابات بوقوع پیوست هیچگونه شباهتی با آنچه که امروز در منطقه رخ میدهد ، ندارد در ایران آزادترین انتخابات برگزار شد و بیش از 85 درصد یعنی 40 میلیون نفر از ملت ایران در آن شرکت کردند ، در این میان عدهای هم به ساختمانها و مردم حمله کردند و مسلم است که چنین اقداماتی در هر کشوری ممنوع بوده و طبیعی است که پلیس و دستگاه قضایی به این گونه موارد رسیدگی کند. “ ادامه...
تصویری از joudiasghar
ارسال شده توسط joudiasghar ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها