۱

رئیس سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به شش ماه زندان محکوم شد

radiofarda.com –

سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه روز چهارشنبه با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که شعبه ۱۳ دادگاه تجديد نظر اهواز، رضا رخشان، رئيس هيئت مديره اين سنديکا، را به اتهام نشر اکاذيب به شش ماه زندان محکوم کرده است. سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه روز چهارشنبه با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که شعبه ۱۳ دادگاه تجديد نظر اهواز، رضا رخشان، رئيس هيئت مديره اين سنديکا، را به اتهام نشر اکاذيب به شش ماه زندان محکوم کرده است. اين حکم در حالی اعلام شده است که آقای رخشان در دادگاه بدوی از اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی تبرئه و با وثيقه ۳۰ ميليون تومانی آزاد شده بود. پیشتر، سه عضو سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت‌تپه از سوی دادگاه تجديدنظر اهواز به شش ماه زندان محکوم شده بودند.   اتهام بهروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی و بهروز ملازاده، توهين به رهبری بوده است. سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در بيانيه خود نوشته است: «در شرايطی حکم زندان برای رضا رخشان صادر شد، که پيش از آن، اعضای هيئت مديره سنديکا و خانواده‌های آنان در نامه مشترکی به دادگاه تجديد نظر اهواز، تمامی اقدامات مورد اتهام وی  را در چهارچوب وظايف سنديکايی آقای رخشان دانسته و تأکيد کرده بودند که هيچکدام از آن اقدامات، فردی نبوده و او هيچ مسئوليتی در قبال اين اقدامات ندارد.» در اين بيانيه همچنين به مقاله رضا رخشان تحت عنوان «ما يک خانواده هستيم» اشاره شده است که در دادگاه، از آن به عنوان سند جرم نام برده شده بود. رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در مقاله « ما يک خانواده هستيم»، که يک سال پيش منتشر شده بود، از بازداشت تعدادی از اعضاء هيئت مديره اين سنديکا و اعمال فشار بر خانواده هايشان انتقاد کرده بود. رضا رخشان در اين مقاله چنين رفتارهايی را مغاير با موازين انسانی و موازين قانونی کشور دانسته و به نيابت از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه خواستار پايان فوری فشارها بر خانواده زندانيان و دادن اجازه ديدار زندانيان با خانواده‌های خود شده بود. سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در ادامه بيانيه خود با اشاره به اينکه بر طبق قوانين قضايی، اتهام نشر اکاذيب تنها در صورتی می‌تواند در محاکم قضايی مورد رسيدگی قرار گيرد که يک شاکی خصوصی اين اتهام را وارد کرده باشد، نوشت: در مورد رضا رخشان هيچ شاکی خصوصی وجود نداشته است. رضا رخشان پس از علی نجاتی، دومين رئيس هیأت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه  است که به تحمل زندان محکوم می شود. پيش از آن، چند تن از اعضای هيئت مديره اين تشکل مستقل کارگری؛ فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، محمد حيدری مهر و جليل احمدی نيز به جرم فعاليت های سنديکايی، هر يک، به مدت شش ماه در زندان به سر برده اند. سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه با توصيف حکم شش ماه زندان برای رضا رخشان به عنوان « بسيار سختگيرانه و ناعادلانه» بر حق قانونی خود در دفاع از زندگی اعضای خود و خانواده‌های شان و نيز دفاع از حقوق کارگران اين شرکت تأکيد کرد. در پايان اين بيانيه آمده است که سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، تشکل منتخب کارگران اين شرکت است و خود را به پيشبرد وظايفی که کارگران شرکت به آن محول کرده‌اند، متعهد می داند. هممزان با صدور حکم شش ماه زندان برای رضا رخشان، فشارها بر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، ديگر تشکل مستقل کارگری در ايران، شدت گرفته است. در اين ارتباط، در هفته های اخير، شماری از اعضای اين سنديکا؛ علی اکبر نظری، مرتضی کمساری و غلامرضا غلام حسينی بازداشت و زندانی شده اند. اين در حالي است که منصور اسانلو، رئيس، و ابراهيم مددی و رضا شهابی، دو تن از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در زندان به سر می برند. فشارها بر تشکل های مستقل کارگری با انتقاد اتحاديه های بين المللی کارگری و سازمان های حقوق بشری مواجه شده است.

ادامه...
تصویری از رادیوآماتور
ارسال شده توسط رادیوآماتور حدود ۹ سال پیش در بخش جامعه
برچسبها :
راي هاي داد شده : رادیوآماتور

دیدگاه ها