۱۳

ترانه‌های مشروطیت و نوسازی موسیقی ایران

bbc.co.uk – جنبش مشروطیت که اینک صد و پنج سال از عمرش می‌گذرد، به موازات دگرگون سازی در نهادهای سیاسی و اجتماعی، در ساختارهای فرهنگی و هنری از جمله ساخت و پرداخت موسیقی ایران نیز تاثیر نهاد، آن را تکانی داد و از تنگناهای دست و پا گیر سنتی رهائی داد. در دوره قاجار- تا پیدایش جنبش مشروطه- نه موسیقی ارزش کیفی گذشته‌های دور را داشت و نه موسیقیدان در صدر می‌نشست و قدر می‌دید.جز واقعه مهم گردآوری و تدوین موسیقی دستگاهی، به وسیله اعضای خاندان هنر- هیچ نشانه‌ای از حرکت‌های زندگی ساز، در جامعه موسیقی ایران به چشم نمی‌خورد. همه جهانگردان اروپائی که در آن زمان در ایران بوده‌اند، از رکود و جمود موسیقی و بی‌اعتباری و انزوای موسیقیدانان یاد کرده‌اند. نوای موسیقی بیشتر در "دربار" طنین انداز می‌شد تا بزم‌های شاهانه رونقی بگیرد. رابطه با دربار اگر نمی‌بود، شاید خاندان هنر نیز نمی‌توانست کار بزرگ خود را به انجام برساند. جنبش مشروطیت این معیارها و رابطه‌ها را به هم ریخت. موسیقی از بارگاه‌های خصوصی به در آمد و در کوچه و بازار طنین انداز شد و بخش بزرگی از تنگناهای سنتی از میان برخاست و راه برای سر بر آوردن موسیقی تازه‌ای که با مزاج زمانه سازگار باشد، هموار شد. مهم‌ترین دستاورد جنبش شاید این باشد که نوعی موسیقی سیاسی- اعتراضی پدید آمد که همچنان تا زمان ما باقی مانده است. ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها