۲۲

فیلم تکان دهنده کودک آزاری آشکاردرافغانستان توسط مسلمین !

youtube.com – فیلم تکان دهنده کودک آزاری آشکاردرافغانستان توسط مسلمین. این پدیده در بین سران اسلامگرای جهادی و طالبان با توجیه دینی (غلمان زمینی)و با نام کودکان رقصنده !در میان عده بسیار زیادی از رهبران گروههای اسلامی و سران عشیرتها رواج دارد. ادامه...
تصویری از کامران بیخدا
ارسال شده توسط کامران بیخدا ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها