۹

بدون شک محمد آخرِ پیامبران و کلاش ها است ...!

gomnamian.blogspot.com – پیامبری بدون معجزه ! / بررسی آیه 25 الانعام و59 الاسرا/ او آخرِ پیامبران و کلاش ها است ! براستی کسی که بتواند کتابی پر از ایراد و غلط را به عنوان معجزه به خورد ملت بدهد، کلاشی و پیامبری را به آخر رسانیده است ! / محمد استدلال می کند الله بر دل کافران پرده افکنده است و گوش آنها را کرد کرده است تا معجزه محمد را(همان کتاب پر از ایراد قران را) را نبینند!/ -باید از الله پرسید خوب الله جان، مگر مریضی که بر دل ملت پرده می اندازی که هدایت نشوند، بعد برای هدایت آنها پیامبر می فرستی ؟! خوب آدم عاقل که این کار را نمی کند! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش ادیان

دیدگاه ها