۱۶

شكست روم از ارتش ايران در بزرگترين نبرد خاور و باختر

amordadnews.com – هفدهم امرداد (هشتم اوت) سال 40 پيش از ميلاد‏، ارتش دلاور ايران اشكاني با در هم شكستن ارتش روم، سوريه را باز‌پس ‌گرفته، و با پيشروي توانست بر فلستين نيز چيره شود. ايران و ايراني را بايد شناخت، نيرومندي‌اش را بايد ديد تا سوداي يورش به اين سرزمين اهورايي و دلاور‌خيز را از سر بيرون كرد. به دشمنان اين مرزوبوم بايد فهماند تا تاريخ ايران را بكاوند و ببينند دلاورمردان و شيرزنان ايران چگونه دشمن را تا به خانه‌ي خود باز گردانده‌اند، و به ياد داشته‌باشند كه فرزندان ايران همواره ايستاده‌اند؛ هشيار و بيدار و كوچكترين نگاه دشمنانه‌اي را با نيرومندي‏، پاسخ خواهد داد. فرزندان ايران هيچگاه گرفتن سرزمين‌هاي ديگران را در سر نپرورانده، و هيچ‌گاه براي خواسته و برده و چپاول و به‌دست آوردن مال ديگران به سرزميني سپاه نبرده‌اند. ايراني همواره به پيروي از بزرگان مينوي خود هميشه خواستار صلح، دوستي و آرامش بوده‌، و در اين راه سرآمد جهانيان است. از سوي ديگر ايراني هيچگاه يورش به سرزمين‌اش را بي‌پاسخ نگذارده و كمتر در تاريخ مي‌بينيد كه سپاه نيرومند ايران مردم را بي‌پناه گذاشته باشد و در برابر دشمنان به مانند كوهي استوار و پابرجا ايستادگي كرده‌است. يكي از اين دلاوري‌هاي فرزندان راستين ايران، بازپس‌گيري سوريه از روم در زمان شاهنشاهي اشكانيان است. در زمان اشکانيان روم کشور قدرتمندی شده‌بود و رومی‌ها بارها با ایرانیان جنگیدند. یکی از شوند(:سبب)هاي این جنگ‌ها علاقه امپراتوران روم به داشتن ارمنستان بود. بر اثر جنگ‌هاي فراوان، دولت روم فرماندهاني مانند؛ سيپيون، ژول سزار، پمپه، آنتوان و... را براي جنگ و يورش به سرزمين‌هاي ديگر و به ويژه ايران پرورانده بود و اينان ارزش جنگي پياده نظام روم را تا به اندازه‌اي رسانده بودند كه نظم، روحيه نظامي‌گري و رزم‌آزمايي‌شان در دنياي آن روز زبان‌زد شده بود و به هر كجا كه پاي مي‌گذاشتند، پيروز باز مي‌گشتند. شگفت اين‌كه همين لژيون‌ها و لژيونرهاي ممتاز روم در نخستين برخورد با سواره نظام ايران به گونه‌اي زبون شدند كه به گفته‌ي تاريخ‌نويسان خودشان از آن پس هرگاه خبر لشكركشي به ايران به گوش‌شان مي‌رسيد، پشت سربازان و لژيونرهاي‌ رومي به لرزه مي‌افتاد. پس از بيرون راندن جانشينان اسکندر گجسته از ايران، و در دوره اشكانيان، در سال 60 پيش از ميلاد، روم توانست بخش‌های غربی سوريه و عراق، تا کناره‌های دريای مديترانه، را از ايرانيان بگيرد و يکی از فرماندهان نظامی خود را به حکومت آن بنشاند. و سی سالی مانده به ميلاد مسيح، «روم»، در پی کشورگشايی‌های جوليوس قيصر، «امپراطوری روم» شد، مجلس سنای روم قدرت‌های فراوان خود را از دست داد و فرماندهان نظامی، به ويژه بر پايه‌ي نژادگرايي «امپراتور روم» توانستند بر بخش بزرگي از اروپا حكومت خود را آغاز كنند. ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها