۹

وقتی مجاهدین،اعضا بشدت وفادار خود را در کمپ اشرف شکنجه می کنند، اگر در ایران قدرت را........

gomnamian.blogspot.com – بر فرض محال ، زبان مریم رجوی لال ، چشمش کور، زبانش لال، اگر مجاهدین خلق در ایران قدرت را بدست گیرند، کاری با مردم می کنند که مردم بگویند خدا پدر آخوندها را بیامرزد! /براستی ، این فرقه تروریستی وقتی با اعضا محدود خود ، که برای کمک به این سازمان جان خود را در معرض خطر قرار داده اند و طرفدار سازمان نیز هستند، چنین می کند، اگر روزی قدرت را بدست بگیرد، با مردم عادی و مخالفین خود چه می کند ؟! / اصل دمکراسی ، بر اساس تحمل گروه ها و نظرات موافق بنا شده است، در رفتار طرفداران این سازمان ، هیچ گونه تحمل انتقاد یا نظر مخالفی به چشم نمی خورد و از همه بدتر، گزارش جنایات روسا مجاهدین ، علیه اعضا فریب خورده و نگون بخت این فرقه تروریستی است که به گوش می رسد. / داستان وقتی چندش آور می شود که می شنویم مجاهدین خلق ، بسیاری از افراد ناآگاه را با وعده دروغین اقامت کشورهای غربی و مرفه ، به جهنم کمپ اشرف می کشانند و البته که کمپ اشرف، سیاه چاله غیر قابل بازگشت است و مجاهدین اجازه خروج اعضا را از آن نمی دهند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست

دیدگاه ها