۷

مناجات‌نامه رمضانی فخرالسادات محتشمی‌پور (روز هفتم با طعم هدایت)

bayaniye02.blogspot.com – خدای کودکان معصوم زندانیان سیاسی! کسانی که روز به روز در اجرای بی عدالتی جری تر و گستاخ تر می شوند وقتی که در برابر تو قرار می گیرند عدالت را چگونه معنا می کنند؟ و نامه مولی علی (ع) شهید این ماه به مالک اشتر را چگونه تفسیر می کنند؟! موعظه ها و فتاوای مراجع را چگونه قرائت می کنند و … ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Bayaniye Dahri ariya7 iran00 13 iranmelli Savalan

دیدگاه ها