۱۳

قابل توجه روزی نامه های عرزشی، بین آنارشیست های لندن و آزادی خواهان ایران فرق بسیار است....!

gomnamian.blogspot.com – جهت اطلاع این بولتن روزی نامه ها (حیف از اسم رسانه و روزنامه اسـت!) ، باید گفت بین تظاهرات چند نوجوان آنارشیست در لندن و تظاهرات آزادی خواهان ایرانی ، فرق بسیار است، چند تا از این فرق ها را به صورت خلاصه می نویسم: / اصولا مقایسه این دو ، کاری احمقانه است، در ایران تظاهرات کننده ها بر طبق اصول حقوق بشر، از حق قانونی خود برای شرکت راهپیمایی مسالمت آمیز در اعتراض به دزدیده شدن رای خود اعدام ، زندانی و یا شکنجه می شوند، اما در بریتانیا چند نوجوان به دلیل آتش زدن بی دلیل مغازه ها و دزدی بازداشت می شوند و به دادگاه منصفانه می روند./یک کلام به رژیم ایران باید گفت، آشوبگر این نوجوانان لندن هستند ، نه آزادی خواهان ایران ! - تظاهرات آزاد و مسالمت آمیز ، حق شهروندان هر جامعه ای است، مردم ایران اقدام به تظاهراتی بسیار مسالمت آمیز کرده بودند، حتی بر دهان خود چسب زده بودند ، به این معنا که ما حتی فریاد هم نمی زنیم ، تا چه رسد به خشونت ! اما آنارشست های لندن ، تعداد اندکی نوجوان خشونت طلب هستند که در پی خودنمایی و غارت مغازه هستند./ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها