۱۲

آخوند‌رژیم: همانگونه که رضاخان به‌زور چادر را برداشت باید به‌زور چادر سر‌زنان بگذاریم

asghar-joudi.com – جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز می گوید همانگونه که رضا خان پهلوی شاه اسبق ایران چادر را زورکی از سر زنان برداشت، جمهوری اسلامی باید چادر را زورکی بر سر زنان بگذارد. شجونی سه شنبه 9-8-2011 در گفت و گو با “خبر آنلاین” سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را که گفته بود “مشکل ما زلف دختران نیست” اشتباه دانست و گفت: “آقای احمدینژاد میترسد که زلف دختران را برایش بهانه کنند و بعد یک پوست موزی زیر پایش بیندازند و کله پایش کنند! آن وقتها هم خودش حرف درستی نزد. ما درباره حجاب قانون داریم، کی باید آن را اجرا کند؟ دولت.” او با اشاره به مواردی که درباره اجرای حجاب در قانون وجود دارد خاطرنشان کرد: “قانون برای حجاب هم نصحیت دارد و هم شلاق. این قانون را چه کسی باید اجرا کند؟ بنده شجونی یا دولت؟ دولت اشتباه میکند که مدام می گوید ما باید فرهنگ سازی کنیم. 1400 سال است که فرهنگسازی کردیم. یعنی مردم نمیدانند حجاب واجب شرعی است؟ قمار حرام است؟ دولت بهانه میآورد. نمیدانم این دولت با همه سلامتش چه مشکلی دارد که قانون را اجرا نمیکند. باید بررسی کرد. من عقیدهام این است که همان طور که زورکی رضاخان چادر مردم را برداشت باید زورکی سر زنها چادر گذاشت.” عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر لزوم اعمال زور برای با حجاب کردن زنان ابراز داشت: دختری که ادامه...
تصویری از joudiasghar
ارسال شده توسط joudiasghar ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها