۱۳

طلایه های رهایی ست دستمان، براین شبیخون که ستاره می چکاند ... / همبستگی جنبش سبز با مردم مقاوم سوریه

gomnamian.blogspot.com – پوستر برای همراهی با مردم سوریه / عنوان: طلایه های رهایی/ طراح: دوست سبز / / طلایه های رهایی ست دستمان، براین شبیخون که ستاره می چکاند .../ همبستگی جنبش سبز با مردم مقاوم سوریه/ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها