۱۴

تنها در یک کشور دیکتاتوری است که یک چنین فاجعه ای می تواند رخ دهد ... !

gomnamian.blogspot.com – به خانواده هایی فکر می کنم که عید سال هشتاد و چهار را با با چشمانی اشکبار به سر برند، و آنقدر نگون بخت بوده اند که حتی هموطنان آنها نیز از مصیبت آنها خبر دار نشده اند تا با آنها همدردی کنند. بعد قریب شش سال ، یک ودیو منتشر شده که نشان می دهد سد کرخه چهار، در سال 83 و در خالی که نیمه ساز بوده است، در اثر سیلاب و طراحی غلط فرو ریخته است و جان عده ای از هموطنان ما را نیز گرفته است. خود فاجعه و اینکه چرا باید مدیریت غلط و الله اکبر رژیم منجر به چنین فاجعه ای شود، یک طرف است و طرف دیگر ماجرا این است که رژیم اجازه پخش خبر این فاجعه را نداده است و ما بعد از شش سال تازه با یک افشاگری اینچنینی مواجه می شویم. بی شک تنها در یک رژیم دیکتاتوری است که می توان چنین فجایعی را شاهد بود ، اینکه ساخت سد در ایران کاری اشتباه است، و نه تنها مقرون به صرفه نیست، بلکه خسارات بسیار به جا می گذارد ، بحثی جداگانه است. نکته اینجاست که چرا باید مدیریت کشور ، دست چنین اشخاص سفله ای باشد که چنین خرابکاری به بار بیاورند و بعد حتی اجازه ندهند مردم از آن با خبر شوند. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها