۱۲

زمانی که بخشی از بدن مسعود رجوی ،متهم به مزدوری برای رژیم آخوندی می شود ... !

gomnamian.blogspot.com – مجاهدین خلق ، روش کثیفی برای خفه کردن منتقدین دارند ، وقتی یک منتقدی از مجاهدین خلق و جنایات آنها سوال می کند، فورا او را متهم به مزدوری رژیم آخوندی می کنند. البته این انگ آنقدر کثیف است که منتقدین بعضا ترجیح می دهند با این مجاهدین دهن به دهن نشوند. چنین روشی ، شبیه روشی است که طرفداران رژیم اسلامی برای خفه کردن مخالفین پیشه می کنند و به مخالفین انگ جاسوسی اسراییل را می چسبانند. در کثیف بودن این شیوه ، هیچ جای شکی نیست. تنها یک ملاک در فرقه آدم کشی مجاهدین خلق ، برای سنجش اینکه کسی مزدور رژیم آخوندی هست یا نه ، وجود دارد. آن نیز خواسته های مسعود رجوی است! از نظر مجاهدین خلق ، همه انسان های روی زمین ، قابلیت بسیار بالایی برای مزدور رژیم آخوندی بودن، را دارا می باشند. در واقع از نظر مجاهدین ، تنها مسعود رجوی است که نمی تواند مزدور رژیم آخوندی باشد، اما بقیه انسان ها ، به احتمال نود و نه درصد، مزدور رژیم آخوندی هستند. گفته می شود از نظر مسعود رجوی ، حتی صدام حسین نیز مزدور رژیم آخوندی بوده است، چرا که به تمام خواسته های مسعود تن در نداده است. اگر یکی از اعضا مجاهدین ، دوست نداشته باشد زنش را طلاق دهد و ببیند جلوی چشم خودش ، زنش به عقد مسعود لجنی در می آید، حتما او مزدور رژیم آخوندی است. مثلا اگر سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر، در یک گزارشی بگوید در سازمان مجاهدین خلق ،شکنجه وجود دارد و اجازه نمی دهند کسی از اعضا، از این فرقه جدا شوند، طبق استدلال مجاهدین ، حتما سازمان فوق ، مزدور رژیم آخوندی است! حتی یکبار، مسعود رجوی در اتاق خواب، علی رغم خوردن شش وایاگرا ، ناتوان از سکس بوده است، و در آن هنگام ، آلت شریف خود را به مزدور رژیم آخوندی بودن ، متهم کرده است ! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها