۱۲

افشای دو اعدام در زندان اورمیه بعد از چندین ماه توسط یکی از زندانیان

asghar-joudi.com – دو نفر از هموطنان کرد که توسط رژیم آخوندی که با دادگاهی نمایشی به اعدام محکوم شده بودن بعد از چندین ماه توسط یک زندانی که از وضعیت تعدادی از زندانیان باخبرشده بوده وبه مرخصی آماده بود افشا شد. به گفته این عزیز این دو جوان در دادگاههای نمایشی که کمتر از ۱۰-۲۰ بوده یکی به جرم عضویت در حزب کومله و دیگری از حزب دمکرات کردستان بوده که این دو مبارز بدون آخرین دیدار با خانواده در زندان اورمیه اعدام شدند. این دو مبارز که به نامهای رمضان احمدی و حسین محمودی که در زندان ارومیه بودند به صورتی غیرعلنی اعدام شدند که خانواده های آنها پس از چندی از اعدام آنها باخبر میشوند . به گفته این عزیز، هردو به اتهام تماس با گروهای اپوزوسیون که یکی حزب کومله و دیگری دمکرات کردستان دستگیر و زندانی و پس از مدتی اعدام شدند. یکی در زمستان ۱۳۸۸ و دیگری در تابستان۱۳۸۹ اعدام شدند. این هموطن در ادامه یاداشی که برای ما فرستاده ادامه میدهد که : همچنین یک نفر به نام معصوم علیزاده دانشجوی رشته پزشکی و همچنین معلم به اتهام دست داشتن با حزب دمکرات کردستان ایران در شهریور ۱۳۸۸ در خانه دستگیر و روانه بازداشتگاه میشود و پس از بازجوییهای مکرر و سپس طی یک به اصطلاح دادگاه چند دقیقه ای روانه زندان میشود. وی همچنان وضعیت اسفناک غیر قابل تحمل زندان را تحمل میکند و علیرغم تلاش و پیگیریهای فراوان وکیل و خانواده اش جهت مرخصی معصوم, بارها مخالفت میشود و قریب یکسال را در زندان ارومیه در حالی که هنوز تکلیفش نامعلوم است را با داغهای فراوان اخراج از رشته پزشکی و همچنین دبیری و در حالی که در آستانه .. ادامه...
تصویری از joudiasghar
ارسال شده توسط joudiasghar ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها