۱۲

انقلابیون کاری که سپاه پاسداران بریتانیا بعدا می خواهد بکند، الان می کنند !

gomnamian.blogspot.com – البته که پسوند اسلامی ، شایسته آشوبگران لندن است، اما انقلابش را نمی دانم !/گویا رهبر ایران ، آقای خامنه ای (خ.ر.) قبلا گفته است انقلاب اسلامی به قبل اروپا نیز خواهد رفت. / در تایید فرمایش ایشان باید بگویم که گویا رژیم اسلامی موفق شده انقلاب اسلامی را به بریتانیا صادر کند، البته انقلاب اسلامی بریتانیا ، یک تفاوت کوچک با انقلاب اسلامی ایران دارد، در انقلاب اسلامی بریتانیا، کسانی که قرار است بعدا سپاه پاسداران را تشکیل دهند، از همین الان اقدام به غارت کرده اند و منتظر تشکیل سپاه پاسداران بریتانیان ، نشده اند ! /در اینجا تصاویری از این انقلاب اسلامی تقدیم می گردد. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها