۵

درخواست همسر شهید همت و شهید باکری از دکتر مهدی خزعلی برای پایان دادن به اعتصاب غذا

bayaniye02.blogspot.com – برادر گرامی، دکتر مهدی خزعلی، آسیب بس است. رنج بس است. درد بس است. تو را بخدا دست از اعتصاب غذا بکش. همسر مهربانت چشم به راه توست. فرزندانت چشم به راه تواند. ما نیز چشم به راه فردایی هستیم که تو همچنان برای ما بنویسی و روشنگری کنی. مباد ما را از این فردای شورانگیز بی نصیب سازی؟! ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Savalan Bayaniye Arash 13 ariya7

دیدگاه ها