۱۳

آقای بسیجی در لندن نمی توانید مانند عباس کارگر جاوید، ندا را بکشید و کسی با شما کاری نداشته باشد !

gomnamian.blogspot.com – حال حکایت سردار نقدی است، او می داند که دروغ می گوید، ما می دانیم، حتی بسیجی های گوسفندی که مشغول گوش دادن به سخنان او هستند نیز می دانند او دروغ می گوید، اما او از گفتن این همه دروغ اصلا خجالت نمی کشد. / باید به این جنایتکار که فرمانده بسیج است، گفت بین لندن و تهران ، فرق بسیار است، در لندن پلیس نمی تواند به کسی تجاوز کند، با ماشین از روی مردم رد شود، افراد بی دفاع را بکشد، باتوم به دست بگیرد، به مردم چاقو بزند و یا گاز اشک آور حاوی مواد شیمیایی بین جمعیت پرتاب کند. / در لندن اگر یکی از این آشوبگران در حین دزدی هم دستگیر شود و در بازداشتگاه از پلیس فقط یک سیلی بخورد، مطبوعات و پارلمان ، رییس پلیس لندن و کابینه دولت را به صلابه خواهند کشید. / مانند ایران نیست که عباس کارگر جاوید، ندای ما را در خیابان بکشد، حتی فیلم آن نیز به عنوان سند روی اینترنت پخش شود، بعد قاتل بی شرف در دادگاه به مادر ندا بگوید دخترت در خیابان ول بود و بعد هم هیچ مجازاتی شامل حال این قاتل نشود. / در خاتمه به سردار نقدی باید گفت ، عاقبتی مانند سعید الصحاف در انتظار تو است، دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها