۱۲

چرا باید بیشتر از انتقاد به رژیم،به نقد اپوزسیون همت گمارد ؟ / مبادا که نسخه دیگر خمینی بر سر کار بیاوریم ...!

gomnamian.blogspot.com – نقد گروه های سیاسی باعث می شود که آنها به تصحیح اشتباهات خود بپردازند و مردم ایران نیز، بهترین و اصلح ترین گروه سیاسی را انتخاب کنند. / یادمان باشد، در بیان فعالین سیاسی، جنایتکارانی چون مسعود رجوی وجود دارد که صد مرحله بدتر از خمینی است، مباد که از امثال رجوی ، خمینی دومی بسازیم. / نباید از نقد گروه های سیاسی بترسیم، اینکه یک گروه سیاسی، به مقابله با رژیم همت گمارده است، برای آن گروه ، هیچ تقدس و معصومیتی به همراه نمی آورد و آنها را مصون از نقد نمی کند./ براستی اگر شاه احمق ، به جای محدود کردن خمینی ، مطبوعات را آزاد گذاشته بود و آزادی احزاب می بود ، اگر خمینی یک تریبون عمده در دست می داشت و برای مردم حرف می زد، و در نهایت اگر جامعه روشنفکری به نقد خمینی می پداخت ، بر فرض برگزاری انتخابات، آیا خمینی شانس برنده شدن می داشت ؟! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها