۱۳

یکی از پیامبران در جامعه گربه ها، برای به معراج رفتن تلاش می کند ...! ـ

gomnamian.blogspot.com – البته این پیامبر، از خر برای فضا نوردی استفاده نمی کند و به تکنولوژی جدید روی آورده است! /یکی از پیامبران در جامعه گربه ها، برای به معراج رفتن تلاش می کند ...! ـ ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها