۱۵

تصاویری با زیرنویس از قول امام خمینی بر مبنای ای کاش من هم یک پاسدار بودم

gomnamian.blogspot.com – از خمینی جمله معروفی است که گفته است : ای کاش من هم یک پاسدار بودم. روایات متعددی است که چرا خمینی چنین گفته است، گفته می شود خمینی یک زن بسیار خوشگل را می بیند و می پرسد : "لاکن این زن کیست؟!" و همراهان جواب می دهند که این خانم همسر یک پاسدار است و امام هم می گویند ای کاش من هم یک پاسدار بودم. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها