۱۲

يک قاتل سريالی در آمريکا به مرگ محکوم شد

radiofarda.com – يک قاتل سريالی در ايالت اوهايو در آمريکا که ۱۱ زن را به قتل رسانده بود، به مرگ محکوم شد. آنتونی سوئل ۵۱ ساله اين يازده زن را بين سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، در خانه اش در اوهايو به قتل رسانده بود. او در سال ۲۰۰۹ - سه سال پيش - دستگير شد. آقای سوئل به قربانيانش الکل و مواد مخدر می داد و به آنها تجاوز می کرد و بعد آنها را به قتل می رساند. اين قاتل سريالی سپس اجساد قربانيانش را تکه تکه کرده و در کيسه های پلاستيکی می ريخت و در باغچه خانه اش دفن می کرد. اين قاتل سريالی با تزريق سم اعدام خواهد شد. ادامه...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها