۲۰

جزئیات آیین‌نامه پوشش دانشجویان؛ تعیین رنگ و اندازه روپوش و مدل لباس

daneshjoonews.com – سرپرست امور فرهنگی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به جزئیات آیین‌نامه پوشش دانشجویان علوم پزشکی گفت: پوشش تنها 10 درصد آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای را شامل می‌شود و رفتار یک دانشجو در مجموع ارزیابی می‌شود. وی افزود: ضمانت اجرایی آیین‌نامه بر عهده معاونت آموزشی است و به همین دلیل دستورالعمل از سوی معاونت آموزشی تدوین می‌شود تا تخلفات و مصادیق آن مشخص باشد. قربانیان اظهار داشت: لباس و پوشش و رفتار گزینه‌هایی است که در آیین‌نامه به آن پرداخته شده است. باید در آیین‌نامه مشخص باشد که مشکل دانشجو و یا رفتار در برابر بیمار و گزارش نحوه برخورد آن بر عهده چه کسی است. سرپرست امور فرهنگی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت گفت: معیارهای پوشش مشخص شده است و در واقع دستورالعمل، در توضیح و تشریح آیین‌نامه انضباطی است تا در دانشگاه‌ها همسان رفتار شود و برخوردها نیز بر اساس تفسیر دانشگاهی صورت نگیرد. ادامه...
تصویری از human.rights
ارسال شده توسط human.rights ، داغ شده حدود ۹ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها