۱۲

آقای بنی صدر، همانقدر که مجاهدین به مکراسی اعتقاد دارند،انگ های دار و دسته شما علیه بختیار هم درست است!/چرا اتهام علیه بختیار بی ارزش است؟

gomnamian.blogspot.com – شاید چون بسیاری از بنی صدر خواهند پرسید که چرا با بزرگ مرد آزادی خواه ایرانی ، شاپور بختیار همراه نشدی ،البته که بنی صدر پاسخی به این سوال ندارد ، اما او و دار و دسته او ، به جای قبول اشتباه ، با چسباندن انگ می خواهند بختیار را زیر سوال ببرند! / چرا این گزارش فاقد ارزش است ؟! / این گزارش ، تنها به شکل یک ریپورت معمولی ، نظر یک مدیر وزارت خارجه را به مقام بالاتر منعکس می کند و هیچ سندی برای این ادعا ارایه نمی دهد. / صدام و بریتانیا ، در آن زمان رابطه خوبی نداشته اند، صدام بیشتر در بلوک شرق بود، لذا اطلاعات مقامات بریتانیا ، الزاما صحیح نیست. / ده ها سند مشابه وجود دارد، که مقامات وزارت خارجه بریتانیا اشتباه کرده اند، مثل پیش بینی های انها درباره انقلاب ایران ! / چرا بعد از سرنگونی صدام و روی کار آمدن حکومت نزدیک به رژیم ایران در عراق ، هیچ سندی برای محکوم کردن بختیار افشا نشده است ؟!مگر نه اینکه اسناد و فیلم های محرمانه همکاری مجاهدین و صدام در اختیار رژیم ایران قرار گرفت؟! ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها

تصویری از mobarez_nastooh

mobarez_nastooh حدود ۸ سال پيش گفت:

۱

دموکراسی درست است در تیتر اصلاح کنید