۱۱

سانسور عقاید سیاسی فریدون فرخزاد در شبکه من و تو

youtube.com – خسرو فْرَوَهَر : نقدی بر مستند «شب بود» درباره فریدون فرخزاد از شبکه من و تو و سانسور عقاید سیاسی این هنرمند مخالف جمهوری اسلامی ادامه...
تصویری از mn8462
ارسال شده توسط mn8462 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش
برچسبها :

دیدگاه ها