۱۲

مسلمین عزیز، اگر داستان معراج معجزه هم باشد، معجزه براق (ص) محسوب می شود و نه محمد پدو /تصویر معراج

gomnamian.blogspot.com – مسلمانان عزیز، معتقد هستند که پیامبر اسلام به همراه یک قاطر به نام براق به آسمان هفتم رفته است و این داستان مسخره فضا نوردی محمد با یک الاغ در آسمان را ، معجزه محمد می دانند. / سوالی که برای من پیش آمده، این است که اگر خر سواری محمد در آسمان ، معجزه هم محسوب شود، این معجزه براق است ، نه معجزه محمد ! / در حقیقت محمد بدون براق (ص) ، که نمی توانست به آسمان هفتم برود، لذا در حقیقت اگر کسی قرار باشد مدعی پیامبری باشد ، این حضرت براق (ص) است و اعتبار این مساله ، هیچ ربطی به پیامبر اسلام ندارد. ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سرگرمی

دیدگاه ها