۴

سازمان حقوق بشربه شدت بازداشت غیر قانونی و ربودن کوهیار گودرزی و مادرش پروین را محکوم میکند

asghar-joudi.com – با بیش ازگذشت دو هفته پس از ربوده شدن مدافع حقوق بشر کوهیار گودرزی توسط ماموران لباس شخصی ناشناس میگذرد اما هنوز هیچ تایید رسمی در مورد وضعیت و محل نگهداری او وجود دارد. با انتشار یک گزارشی در مورد دستگیری کوهیار گودرزی و مادرش، پروین در آگوست ۶ ، توسط حقوق بشر ایران بودیم و چند روز بعد ، با توجه به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر (کمیته گزارشگران حقوق بشر)، خواهر پروین مخترع ملاقاتی را با مادر کوهیار(خواهرش ) در زندان مرکزی کرمان جایی که او را با زندانیان جنای و .. ملاقات کرده است. بر اساس گزارش ها، در طول ملاقات کوتاه، پروین مخترع به خوهرش گفت که، اوت ۱، چهار مامور لباس شخصی پس از بالا رفتن از دیوار خانه وارد خانه شده و او را بدون ارائه حکم بازداشت و دستگیر کردن . و او را به بند زنان زندان مرکزی کرمان منتقل کردند . مادر کوهیار گودرزی افزود که ماموران امنیتی کرمان کوهیار او(پسرش )را به زندان اوین بردند با توجه به منابع غیررسمی کوهیار گودرزی در سلول انفرادی در بند ۲۴۰ ، از زندان اوین در تهران نگهداری ادامه...
تصویری از joudiasghar
ارسال شده توسط joudiasghar حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : Savalan ariya7 Dahri joudiasghar

دیدگاه ها