۱۴

شاهین نجفی، وقتی که ...

youtube.com – وقتی کاندوم کاپوت بود، زشت بود، بد بود // وقتی سردار سپاه، بدلی از ممد بود | وقتی که هروئین و سرنگ هدفمند بودند // وقتی که مسکن ها خودشون دردمند بودند | وقتی که جنگ نبود ،سقف سوراخ خونه زیر بمب باران بود // وقتی که جنگ نبود و مغزا زیر بمب باران بود | وقتی که دراکولا برای برادرم گشت بود // وقتی که مرکز دنیا برای من رشت بود | وقتی که انقلاب خم شد به خاوران رسید // وقتی که نامه های جمکران به جماران رسید | وقتی که زن هنوز زن نشده بود، مادر بود // وقتی که دوست دوست خواهرم خواهر بود | وقتی که مقنعه ها هنوز لب شتری بودند // وقتی سواران حسین لات های موتوری بودند | وقتی تویی و بغض طنز و طنز بغض آلود // وقتی تویی و یک گله عالم مردود | وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا // وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیا | وقتی که توت فرنگی و موز تو بهشت مجانی شد // وقتی که عشق بازی چشم و پستان پنهانی شد | وقتی که تام، جری رو جر داد و تا آخر خورد // وقتی که فکر 18 ساله ام رو پریود یک دختر برد | وقتی که با مشکی رنگه عشقه پوک شدیم // دیدی چطور با دیاپازون های شکسته کوک شدیم | وقتی که یاد تو شرت و سجاده ام رو تر میکرد // وقتی که بیست سالگیم ،دم کوچتون خطر میکرد | وقتی که شاملو پا نداشت، معلم هزار پا بود // وقتی که نصرت روی میز نبود ،روی تخت تنها بود | وقتی تویی و بغض طنز و طنز بغض آلود // وقتی تویی و یک گله عالم مردود | وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا // وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیام | وقتی که اصلاح طلبی و رفورمیسم شبیه هم بودند // وقتی که انقلابی ها خم شدن یا که کم بودند | وقتی که ریش ها ،ته ریش و ریشه ها زیر تیشه شدند // وقتی که باکری و همت ها سیاست پیشه شدند | وقتی که فریدون اوردس کرد، مرد // وقتی که بیست میلیون رای رو باد با خود برد | وقتی که عباها شکلاتی، سفید، زرد بودند // وقتی که آزاد بودیم و آزادی ها شکل درد بودند | وقتی که سینما کارگردانش باتوم دار بود // سینما نبود، سیرک بود، پر از هدیه و گلزار بود | وقتی تویی و بغض طنز و طنز بغض آلود // وقتی تویی و یک گله عالم مردود | وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا // وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیام | وقتی که زن من و دختر تو و مادر شما یعنی داف // وقتی که رپ قی شد از گلوی هر لومپن الاف | وقتی که شبه مارکس روی سر دریدا بود // وقتی که دالی پشت بوم فریدا بود | وقتی که حسین کاخ سفید داشت ٬باراک شد // وقتی که نماینده ی ما تو آمریکا نایاک شد | وقتی که به سیاست خدیدیم و سیاست به ما خندید // وقتی که طنز پارازیت داشت ٬فرکانس ها گندید | وقتی حقوق بشر بازی و استراتژی بود // وقتی وطن کوروش و چلو کباب و نوستالوژی بود | وقتی که وقتی که اتفاق می افتاد // از پشت پرده کسی به ما بیلاخ نشان میداد | وقتی تویی و بغض طنز و طنز بغض آلود // وقتی تویی و یک گله عالم مردود | وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا // وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیام (2) ادامه...
تصویری از Idalo
ارسال شده توسط Idalo ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادب و هنر

دیدگاه ها