۱۲

شادباش حکم زندان برای هیلا صدیقی/ دخترک پرورده محضر شاعر بزرگی چون سیمین بهبهانی است، مباد که آزار ولایت نبیند!

gomnamian.blogspot.com – البته که هیلای هنرمند ، شایسته چنین حکمی است و مبادا که او از آزار سگان ولایت در امان باشد، هیلا شاگرد زن بزرگی چون سیمین بهبهانی است، البته که هیلا و دیگر زنان ایران زمین ، آموزگار شجاعت ما هستند، هیلا در جلوی دوربین و در داخل ایران، در حالی که همه او را می شناسند، چونان شیر می غرد و رژیم را به لرزه می اندازد. / زندان رفتن در ایران ، افتخار بزرگی است ، چه آنکه زندان های ایران مفتخر هستند به جای دادن شیر زنانی چون نسرین ستوده و شیوا نظرآهاری و مردان بزرگی زیدآبادی و منصور اسانلو و ده ها قهرمان و دلاور. / زندانی سیاسی شدن در ایران ، مساوی است با سرفراری ، سندی است مبنی بر شرافت و آزادگی محکوم. / هیلا جان، حکم زندان شایسته تو است، مبادا که شیوا نظرآهاری و احمد زیدآبادی و نسرین ستوده در زندان باشند، اما تو هیچ آزاری نبینی ، شان تو بالاتر از آنی است که در امان باشی از آزار سگان! / هیلا دختری از نسلی که آنرا دهه شصتی می خوانند، همان نسلی که تا سه سال قبل، بسیاری از فعالین سیاسی می گفتند این نسل ، چیزی از آزادی و دمکراسی نمی داند ، و البته که این دو ساله ، دهه شصتی ها ، نشان داده اند که افتخار جامعه ایرانی هستند، نسلی هستند که با اندیشه و عدم توسل به خشونت، در پی آزادی هستند . ادامه...
تصویری از gomnamian
ارسال شده توسط gomnamian ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها