۱۷

پادشاهان پهلوی,پایه گذاران و بانیان مدرنیسم ایرانی

kooshanmad.multiply.com – بخش نخست: ناسیونالیسم و طلیعه مدرنیسم زیر تاثیر نیروهای چپ گرا و اسلام گرایان افراطی ارزش ها و دستاوردهای مهم دوره پهلوی نادیده گرفته شده و در دعواهای سیاسی کمتر به طور علمی به آنها پرداخته شده است در حالی که این ارزش ها می توانند برای ایران آینده هم کاربرد داشته باشند و نیازی نیست کسی طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی یا جمهوری باشد. چه در یک جمهوری و چه در یک نظام پادشاهی این مولفه های سرنوشت ساز و پراهمیت می توانند مورد استفاده قرار گیرند. دشمنان دوره پهلوی به طور نظام مند سعی می کنند با طرح مباحث سیاسی بغض آلود و انحراف افکار عمومی، از دوره پهلوی یک دوره مخوف و توسعه نیافته ترسیم کنند. ادامه...
تصویری از آرش سام
ارسال شده توسط آرش سام ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست
برچسبها :

دیدگاه ها