۱۵

درختانی که برای پول قتل عام شدند

radiokoocheh.com – طرف‌داران اکولوژی می‌دانند که زخم بر طبیعت، زخمی بر زندگی انسانی است. هرچقدر طبیعت ویران میشود زندگی انسانی نیز صدمه می‌بیند. زندگی بدون آب و گیاه و پرنده‌گان و جانوران و رودخانه‌ها و هوا چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ کره خاکی ما با بحران روبه‌رو است زیرا در تمام کشورها خراب‌کاران طبیعت بسیارند، از مدیران صنایع و سیاست‌مداران و سوداگران گرفته تا شبکه مافیایی و روحانیون و دزدان منابع طبیعی و بوروکرات‌ها، همه و همه مشغول تخریب هستند. ایران ما میراث زیست محیطی را از دست می‌دهد، زیرا قدرت حاکم و دست‌گاه اداری دولتی و کارخانه‌داران و شهروندان بی‌دقت و ناآگاه نسبت به امور زیست محیطی، به‌ اشکال گوناگون آن‌را ویران می‌کنند. در ابتدا به تحلیل کوتاهی از قتل‌عام بلوط‌ها پرداخته و سپس تاکید بر این‌ است که این اقدام دولتی اتفاقی نیست. ‌بلوط‌ها را برای پول بیش‌تر درو کردند و این خراب‌کاری نشانه‌ای از یک سیاست همیشگی است. ادامه...
تصویری از Baker
ارسال شده توسط Baker ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها