۱۲

بیست و هشت مرداد از دریچه خاکستری

parsdailynews.com – در این ماه تقویمی مرداد هر بار با رسیدن تاریخ بیست و هشتم آن یکی از مهمترین آفت های فرهنگ سیاسی ما ایرانیان سر باز می کند،هر بار ناظران و تحلیلگران با برداشت های سیاه و سفید گونه و با تعصبات و وابستگی های فکری این رویداد را تجزیه و تحلیل می کنند.یکی از جدی ترین موانع توسعه سیاسی در ایران برای رسیدن به دموکراسی، قهرمان و ضد قهرمان سازی در عرصه سیاسی است،یکی از کانون های اصلی این «دیو» و «فرشته» سازی حادثه 28 مرداد و نیز جریانات فکری حول و حوش دکتر محمد مصدق و محمدرضا شاه است،کوشش اکثر مفسران تا کنون نگریستن از یک زاویه به این دو جریان بوده است،یک بار هم که شده باید فارغ از «طرفداری از شاه یا مصدق» کارنامه سیاسی و اشتباهات و خدمات انجام شده از هر دو طرف را بررسی و واکاوی نمود.در کهنه تحلیل های تکراری هر بار به شکل ملال آوری سعی می شود دکتر مصدق و محمدرضا شاه در مقابل هم قرار داده شوند و با دیو و فرشته سازی از یکی از این دو شخصیت تاریخی ... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها