۱۱

پلیس اسپانیا مانع بوسه همجنسگرایان در مقابل پاپ شد

persian.euronews.net – میدان پورتا دل سول ماردید در چند روز گذشته تبدیل به محل تظاهرات طرفداران و مخالفان سفر پاپ بندیکت شانزدهم به اسپانیا و درگیری آنها با پلیس شده است.پلیس قبلا این میدان را به دلیل ممانعت از درگیری افراد مذهبی و غیرمذهبی بسته بود. پلیس مادرید از باتوم برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کرده است. سفر پرهزینه رهبر کاتولیکهای جهان به مذاق بسیاری ار مردم اسپانیا در حالی که کشورشان در اوج بحران اقتصادی به سر می برد، خوش نیامده است. پلیس همچنین از اقدام یک گروه مرد و زن همجنسگرا که در هنگام عبور ماشین پاپ در خیابانی در مادرید قصد بوسیدن یکدیگر را داشتند، جلوگیری کرد. ادامه...
تصویری از Bluewave
ارسال شده توسط Bluewave ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها