۱۳

نقش‌برجسته ساساني، هدف تيراندازي مردم

amordadnews.com – رديس ساساني سرآب بهرام كه نقش‌برجسته‌اي با‌شکوه از زمان ساسانيان را در خود دارد، سال‌هاست كه به حال خود رها شده است. بي‌توجهي‌ها به آن، به اندازه‌اي است كه اين يادگار باستاني، چندگاهي است كه نقش هدف تيراندازي مردم بومي و گردشگران را بازي مي‌كند اما صدايي از مسوولي درنمي‌آيد. سوراخ‌هاي به‌جا مانده بر اين نقش‌برجسته آن را به اثري تاريخي باز‌مانده از جنگ شبيه‌تر کرده است تا اثري با‌شکوه بازمانده از روزگار ساسانيان. تيراندازي‌ها و برخورد گلوله‌‌ها به اين يادگار باستاني، بخش‌هاي ظريف اين حجاري را ويران كرده است. پرديس ساساني سرآب بهرام در 6 کيلومتري نورآ ادامه...
تصویری از sunrise
ارسال شده توسط sunrise ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش فلسفه و تاریخ

دیدگاه ها