۸

گفت و گو با منوچهر یزدی پیرامون نهضت ملی شدن صنعت نفت و 28 مرداد

mardaninews.de – منوچهر يزدي (نماينده ملت در دوره بيست و چهارم مجلس شوراي ملي، عضو شوراي عاي رهبري حزب پان ايرانيست و مورخ) در گفتگو با سرويس تاريخ برديا نيوز عنوان كرد: بسياري از دولت مردان ما نشان داده اند فاقد مديريت و برنامه براي دوران پس از پيروزي هستند... پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت براي نخستين بار از سوي غلام حسين رحيميان نماينده قوچان در مچلس شوراي ملي مطرح شد. در آن موقع بحث نفت شمال و منع دولت از هر گونه مذاكره مستقيم با شركت ها و دولتهاي خارجي در مجلس جريان داشت. و مرحوم رحيميان با استفاده از اين فرصت پيشنهاد كرد: تا تنور داغ است نفت جنوب ملي اعلام شود… .ولي دكتر مصدق آنرا به شدت رد كرد و از امضاي آن خوداري ورزيد و گفت: « آقا جان مگر مي شود نفت را ملي كرد؟…» بنابراين نخستين گام براي ملي كردن نفت با مخالفت دكتر مصدق مواجه گشت. نكته يي كه توجه به آن ضرورت دارد، اين است كه ملت ايران از زمان رضا شاه نسبت به پرونده ي نفت حساس شده بود و در نتيجه مترصد فرصتي بود كه در زمان مناسب بساط ظلم و جور شركت نفت انگليس و آلمان را برچيند....بيست و هشت امرداد نه كودتا بود و نه توطيه. نه امريكايي بود و نه انگليسي. نه چپ بود و نه راست. بلكه يك خيزش ملي بود براي پايان بخشيدن به خيمه شب بازي هاي سياسي. ادامه...
تصویری از mn8462
ارسال شده توسط mn8462 حدود ۸ سال پیش در بخش سیاست
راي هاي داد شده : mn8462 Dahri ariya7 teaspoon sunrise Savalan Idalo Bluewave

دیدگاه ها