۱۰

نامه یک کودک پناهنده ایرانی به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل

bayaniye02.blogspot.com – بشنو صدای دختر بچه ای که نتوانست صدای مادر خودش را در دبستان تلفظ کند و در آسایش زندگی کند.بشنو صدای کودکی که از همان کودکی طعم آوارگی را باید بچشد و در ترس و هراس آینده اش، در غربت بهترین دوران عمرش را سپری کند.بشنوید صدای کودک ایرانی و کورد را که کیف و کتابهای سال اول دبستانش را که مامورین اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی را بازدید و بر زمین ریختند و من تنها از چند متری به دست مامورین نگاه می کردم و به برگ برگ شدن کتابهایم... ادامه...
تصویری از Bayaniye
ارسال شده توسط Bayaniye ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها