۱۳

احتمال تبرئۀ استراوس کان از اتهام تعرض جنسی

persian.euronews.net – نشانه های توقف روند دادرسی علیه دومینیک استراوس کان و امکان تبرئه وی بیشتر شده اند. در روند دادرسی اتهام تعرض جنسی به رئیس پیشین صندوق بین المللی پول، دادستان پرونده نفیساتو دیالو، شاکی آن را برای گفت و گویی در روز دوشنبه به دفتر خود احضار کرده است. این خدمتکار «هتل سوفیتل» در نیویورک مدعی شده بود که دومینیک استراوس کان به او تعرض جنسی کرده است. از دید حقوقدانان، دادستان پرونده می تواند پس از جلسۀ روز دوشنبه با شاکی، به دلیل تناقض گویی و ناتوانی وی از اثبات کامل ادعایی که خود تنها شاهد آن بوده، دادرسی را پایان یافته اعلام و متهم را تبرئه کند. وکیل شاکی پرونده نیز اقدام دادستان را نشانه ای در همین راستا ارزیابی کرده است. بر همین اساس احتمال بازگشت دومینیک استراوس کان به فرانسه پس از شرکت در جلسۀ روز سه شنبه دادگاه وی بیشتر شده است. رئیس پیشین صندوق بین المللی پول تا پایان روند دادرسی اجازۀ ترک آمریکا را نداشت. ادامه...
تصویری از Mahshid
ارسال شده توسط Mahshid ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش سیاست

دیدگاه ها