۲۰

چگونه با اسلام مبارزه کنیم؟ (آرش بیخدا)

arashbikhoda.wordpress.com – اسلام برای ما نام محارب با الله را انتخاب کرده است، و من این نام را بسیار دوست داشته و با افتخار میپذیرم، حقیقت این است که ما در حال جنگ و حرب با الله هستیم، هرچند الله وجود ندارد ولی مفهوم الله موجود است. جنگ مسئله ساده ای نیست، بچه بازی هم نیست، جنگ مسئله تهدید وجودی است، یا نابود میکنید یا نابود میشوید، جنگ جای تعارف و بی تفاوتی نیست، جنگ اصولاً چیز خشنی است، از گفتن “نه” به دیگران هرگز ابایی نداشته باشید، جنگ باید از روی اصول باشد اصول را زیر پا نگذارید، انعطاف در جنگ جایی ندارد. این جنگ از سخت ترین جنگها و با پلید ترین دشمنان است. مانند هر موضوع پیچیده ای به تفکر، برنامه ریزی، تدبیر و دقت نیاز دارد. جنگ با اسلام ویژگیهای خود را دارد، و جنگ بسیار دشواری است چون ما در اقلیت فکری مطلق هستیم و با اکثریت مطلق فکری میجنگیم، در واقع میتوان گفت دشمن ما مردم هستند، نه به این معنی که ما آنها را دشمن میپنداریم، بلکه چون آنها ما را دشمن خود خواهند یافت، جنگ ما با اسلام یک جنگ سازمانیافته نیست بلکه بیشتر یک جنگ انفرادی است، و این طبیعت مبارزات فکری است، اما انسان موجودی اجتماعیست و نمیتواند نباشد، لذا رفتار یک مبارز با اسلام، یا یک اسلام ستیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید در آن اندیشید و تدبیر کرد. جنگ با اسلام کار بسیار دشواری است، اگر آدم جنگی نیستید، به خودتان و دیگران لطفی بکنید و وارد این سبک از زندگی نشوید، و اگر هم قصد دارید بشوید به خطرات و تهدیدات و آنچه ممکن است رخ بدهد خوب فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید. در این راه از نزدیکی مرگ قرار است عبور کنید، آیا توانایی جنگ و رویارویی با مرگ و زنده ماندن را دارید؟ اگر ندارید هیچ اشکالی ندارد از خود مایوس نشوید، دنیا به آدمهای غیر جنگجو هم نیاز دارد. من خود را تا به امروز در جنگ با اسلام پیروز میبینم، تجربیات بسیاری دارم و مایلم ب... ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش ادیان

دیدگاه ها