۱۷

چرا شورای‌هماهنگی به‌جای دعوت به‌حضور در خیابان‌ها بر‌بالای پشت‌بام‌ها فراخوان می‌دهد؟

andishehnovin.blogspot.com – واقعا شورش را در آوردند چراکه توی این شرایط حساس و مهم به جای حضور در خیابان ها بر بالای پشت بام ها فراخوان الله اکبر می دهند و این فراخوان خنثی کردن حرکتهای خود انگیخته خواهد بود که احتمال آن وجود دارد. در واقع می خواهند مردم به خیابان نیایند و چنین فراخوانی منحرف کردن حرکت مردم و تلاشی برای جلوگیری از حضور خود جوش مردم در خیابانها و شادی به خاطر رفتن دیکتاتوری قذافی است . اگر با پیروزی مبارزین لیبی و فرار قذافی مردم ایران به خیابان بریزند و به شادی بپردازند زمینه تضعیف روحیه طرفداران رژیم و بالا رفتن روحیه جمعی خواهد شد.شورای هماهنگی راه سبز امید می داند که با حتمی شدن شکست قذافی امکان حضور مردم معترض ایران در خیابانها وجود دارد و آن موقع خطر سرنگونی رژیم وجود دارد در حالی که بخشی از اصلاح طلبان منتظر کرسی های مجلس هستند.در سوریه نیز سیاست سرکوب وحشتناک که توسط تئوریسین های امنیتی رژیم اسلامی به حکومت اسد پیشنهاد شد نه تنها نتیجه دلخواه نیروهای امنیتی رژیم را نداد بلکه نتیجه عکس داد و شکست سیاست کشتار و جنایت و پیچیدن نسخه سرکوب مشابه ایران برای دولت سوریه توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی نشان داد که با مقاومت می توان جمهوری اسلامی را نیزشکست داد و باید برای سرنگونی رژیم وارد فاز مبارزه بی امان شد و آن چیزی است که اصلاح طلبان نمی خواهند.شورای هماهنگی دارد به مردم آدرس غلط می دهد و می خواهد موج اعتراضات خیابانی آینده مردم را به سمت پشت بام ها کانالیزه کند و این حرکت چیزی نیست جز خدمت به رژِیم ادامه...
تصویری از ariya7
ارسال شده توسط ariya7 ، داغ شده حدود ۸ سال قبل در بخش جامعه

دیدگاه ها

تصویری از deliverance

deliverance حدود ۸ سال پيش گفت:

۰

دو تا مسئله:
اول - چند روز پیش دیدم که خیانتهای این شورا توسط یکی از "بهانه گیرهای حرفه ای" لیست شده بود. مهمترین مورد همین بود که چرا مردم را به خیابان کشانیدید تا دستگیر شوند.
دوم - من بعنوان یک راهپیمایی کننده حرفه ای (آنقدر گاز اشک آور خورده ام که الان دو زیست هستم، در محیط سمی و در محیط غیر سمی) عرض میکنم که امروز دعوت را مردم قبول نخواهند کرد و نخواهند آمد.......... باید صبر کرد تا به موقع خود